Αλευρόμυλοι Βουλγαρίδη

Πληροφορίες
Follow Αλευρόμυλοι Βουλγαρίδη
Περιγραφή

Από το 1922 και με την πείρα γενεών οι Aλευρόμυλοι Βουλγαρίδη συνεχίζουν την παράδοση στην ποιότητα των προϊόντων τους για 5η γενιά καθώς προετοιμάζει το έδαφος για την επόμενη.

Follow us

© Γεύσεις Αλμωπίας. All rights reserved. Powered by anise