Πληροφορίες
  • Αριδαία, Π. Μελά 16, ΤΚ 58400 Αλμωπία
  • 2384309158
  • info@srcgroup.gr
Follow Άλμωπς
  • Facebook

  • Instagram

Περιγραφή

Η SRC GROUP πάντα επιδίωκε και θα επιδιώκει να αναβιώνει συνήθειες και πρακτικές του παρελθόντος ιδιαίτερα επαρχιών όπως της δικής μας. Έτσι αναζήτησε στο παρελθόν και έφερε στο στο σήμερα στην επαρχία μας τα αναψυκτικά που ανταποκρίνονται στην ιδιαιτερότητα των γεωγραφικών και όχι μόνον χαρακτηριστικών της. Τα αρτεσιανά νερά της, ο πλούσιος παραγωγικός της κάμπος, η πλούσια πανίδα της, η υλοτομία της, η θερμομεταλλική πηγή της Πόζαρ, η αντάμωση διαφορετικών πολιτιστικών παραδόσεων αποτέλεσαν το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί στη δημιουργία του αναψυκτικού το οποίο θα συνοδεύει και θα ανατάσσει τον σκληρά αμειβόμενο πολίτη της.. τον Αλμωπιέο μας!

Follow us

© Γεύσεις Αλμωπίας. All rights reserved. Powered by anise