Κτήμα Βίωμα

Πληροφορίες
Follow Κτήμα Βίωμα
Περιγραφή

Το Κτήμα Βίωμα, παράγει μόνο πιστοποιημένα κηπευτικά και αρωματικά φυτά βιολογικής γεωργίας. Η όλη διαδικασία ελέγχεται και πιστοποιείται από τον οργανισμό ΔΗΩ από τον Ιανουάριο του 2007. Διαθέτουμε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (θερμοκήπια, θάλαμοι προβλάστησης, συστήματα εξαερισμού – δροσισμού – θέρμανσης – άρδευσης) με δυνατότητα παραγωγής χιλιάδων φυταριών. Ο χώρος μας είναι επισκέψιμος. Μπορούμε κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης να φιλοξενήσουμε, σχολεία, φορείς κα. Διαθέτουμε, εκτός των φυτωριακών εγκαταστάσεων και έναν μικρό βοτανικό κήπο, μετεωρολογικό σταθμό, εκπαιδευτικό φωτοβολταϊκό σύστημα, κάδους κομποστοποίησης, βιβλιοθήκη με ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία πάνω σε θέματα οικολογικής γεωργίας και περιβάλλοντος. Το Κτήμα Βίωμα διαθέτει ενημερωτική ιστοσελίδα για τους επαγγελματίες παραγωγούς καθώς και ηλεκτρονικό κατάστημα για ερασιτέχνες. Συνεργαζόμαστε με ερευνητικά ιδρύματα, σποροπαραγωγικές εταιρείες, βιοκαλλιεργητές, με σκοπό την διαρκή μας ενημέρωση πάνω σε θέματα παραγωγής, ποικιλιών κ.α.. Σκοπός μας είναι ο διαρκής εμπλουτισμός του καταλόγου μας με νέες προτάσεις.

https://www.youtube.com/channel/UC0NZUS3wDzgkfafXtMJKm6w

Follow us

© Γεύσεις Αλμωπίας. All rights reserved. Powered by anise